top of page

1. Durmaz, Y., & Efendioglu, I. H. (2016). Travel from traditional marketing to digital marketing. Global journal of management and business research, 16(2), 34-40.

https://dx.doi.org/10.34257/GJMBREVOL22IS2PG35

2. Durmaz, Y., & Efendioglu, İ. H. (2016). Brand management in retailing with customer and producer perspective. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 18(7).

3. Efendioğlu, İ. H. (2019). The impact of conspicuous consumption in social media on purchasing intentions. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(3), 2176-2190 (TR DİZİN) 

https://dx.doi.org/10.20491/isarder.2019.732

4. Efendioğlu, İ. H., Mutlu, A. T., ve Durmaz, Y. (2020). Cep telefonu satın alma kararında markanın etkisi: Y kuşağı tüketiciler üzerine bir araştırma. GÜ İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi, 4(4), 215-228.

5. Abdulmuhsin, A. A., Değirmenci, B., Efendi̇oğlu, İ. H., & Durmaz, Y. (2022). The perception of COVID-19 and avoidance behavior in Turkey: the role of income level, gender and education. International Journal of Emerging Markets, 17(10), 2558-2583. (SSCI)

https://dx.doi.org/10.1108/IJOEM-11-2020-1308 

6. Efendioglu, I.H.& Durmaz, Y. (2022). The Impact of perceptions of social media advertisements on advertising value, Brand awareness and brand associations: Research on generation Y Instagram users. Transnational Marketing Journal. 10 (2), pp. 251-275 (SCOPUS)

7. Efendioğlu, İ. H. (2022). Kripto paralara yatırım niyetini etkileyen bazı faktörlerin İincelenmesi. Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(2), 291-310.

https://doi.org/10.46849/guiibd.1162973

8. Efendioğlu, İ. H. (2022). The Rise of the Non-Fungible Token (NFT) market in Turkey: The effect of social media interaction and the Need for Uniqueness on NFT purchase intention. Review of Marketing Science, 21(1), 1–16 (SCOPUS)

https://doi.org/10.1515/roms-2022-0065

9. Efendioglu, I.H. (2023). The effect of information about Metaverse on the consumer's purchase intention. Journal of Global Business and Technology,19(1),63-77 (SCOPUS)

10. Baran, T., Efendioğlu, İ. H., Özkan, B., & Koç, F. (2023). Pazarlama araştırmalarında kullanılan Likert tipi ölçeklerdeki cevap alternatifi sayısının ölçek güvenilirliğine etkisi. İşletme, 4(2), 287-296.

https://doi.org/ 10.57116/isletme.1344600

11. Efendioğlu, İ.H., Akel, G., Değirmenci, B., Aydoğdu, D., Elmasoğlu, K., Bumin Doyduk, H.B., Şeker, A., & Bahçe, H. (2023). The Mediating Effect of Blockchain Technology on the Cryptocurrency Purchase Intention. Social Sciences Research Journal. 12(13). 1536-1559.

12. Efendioğlu, İ. H. (2023). Sistematik Bir Literatür Taraması ile Kişiselleştirilmiş Pazarlama. Toplum, Ekonomi ve Yönetim Dergisi, 4 (Özel), 28-48.

https://doi.org/10.58702/teyd.1353285

13. Akel, G. ve Efendioğlu, İ.H. (2023). Dijital Pazarlama Uzmanlarının Gözünden Etkili İçerik Stratejilerinin Belirlenmesi: Nitel Bir Araştırma. Uluslararası Akademik Birikim Dergisi. 6(4). 615-629

https://doi.org/10.5281/zenodo.10045618

14. Efendioğlu, İ. H. (2023). The Evaluation of AI Integration in Innovative Digital Marketing Strategies . Journal of Management Marketing and Logistics , 10 (3) , 143-156

https://dx.doi.org/10.17261/Pressacademia.2023.1820

15. Efendioğlu, İ.H. (2023). Trends in Artificial Intelligence Marketing: A Bibliometric Analysis. International Journal of Economic and Administrative Academic Research, 3(2), 56-73

16. Efendioğlu, İ.H., Değirmenci, B., ve Çayırağası, F. (2023). Sosyal Medyadaki Influencerlar İle Takipçileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 537 - 553. (TR DİZİN)

https://doi.org/10.33437/ksusbd.1126695

17. Efendioğlu, İ.H. (2023). Yapay zekâ pazarlaması: İnternetten yapılan alışverişlerde yapay zekânın satın alma niyetine etkisi. Turkish Studies - Economics, Finance, Politics. 18 (1). 133-153. (TR DİZİN)

https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.66785

18. Efendioğlu, İ.H., Akel, G., Elmasoğlu, K., Aydoğdu, D., ve Koç, O.(2023). İnternet Alışverişlerinde Organik Gıda Satın Alma Niyetinin Planlı Davranış Teorisi Açısından İncelenmesi. Alanya Akademik Bakış, 7(3), 1241-1266. (TR DİZİN)

https://dx.doi.org/10.29023/alanyaakademik.1280289

 

19. Efendioğlu, İ.H. (2024). Elektrikli Araç Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörler. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 11(1). 106-122. (TR DİZİN) https://doi.org/10.17336/igusbd.1124491

20. Efendioğlu, I. H. (2024). Digital Consumer Behavior: A Systematic Literature Review. PRIZREN SOCIAL SCIENCE JOURNAL, 8(1), 67-80https://doi.org/10.32936/pssj.v8i1.479

MAKALELER

bottom of page