top of page

KİTAPLAR

1. Efendioglu, İ.H. (2023). Consumer Behavioral Analytics in Metaverse and the Adoption of a Virtual World. Pantea Keikhosrokiani (Ed.). Metaverse Concepts and Marketing. (p. 224-252). IGI Global

2.  Efendioğlu, İ.H. (2022). Metaverse Nedir? Metaverse Dünyasında Pazarlama, Y. A. Ünvan, R. İnan (Ed.), Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Araştırmaları (s. 133-149). Livre De Lyon

3. Efendioglu, İ.H. (2022). Dijital İnsan Kaynakları Pazarlaması ile Arama Motoru Optimizasyonu Uzmanlığı. Ç. Demir, B. Göktaş (Ed. ), Dijital İnsan Kaynakları Pazarlaması (s. 415-433). Efe Akademi Yayınevi

4. Efendioğlu, İ.H. (2022).Metaverse Platformları, Metaverse Oyunları ve Metaverse'e Giriş Yapan İşletmeler. A.Güven ve M.S. Tam (Ed). Alternatif Dijital Evren Metaverse-I (3-34). Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları

5. Efendioğlu, İ.H. (2022). Sosyal Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (Fear of Missing Out-FoMO). F.Şahin ve R. Bahar (Ed). Tüketici Davranışlarında Makro Trendler (425-446) Nobel Yayınevi

6. Efendioglu, I.H. (2022). AR, VR, MR ve XR Arasındaki Fark Nedir? Artırılmış Gerçeklik Pazarlaması ve Uygulamaları. S. İpek, C. Kılıç, S. S. Tan (Ed. ), Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar II (88-98). Ekin Yayınevi

7. Efendioğlu, İ.H. (2022). Yönetim Bilgi Sistemleri ve Türkiye: Pazarlamada Dijital Dönüşüm, B. Akkoyun (Ed). Stratejik İşletme Yönteminde Teknolojinin Endüstriyel Süreci (327-346) Eğitim Yayınevi

8. Efendioğlu, İ.H. (2022). Sohbet Pazarlaması, M. Yücenurşen (Ed). Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XIV (145-153). Eğitim Yayınevi

9. Efendioğlu, İ.H (2021). İçerik Pazarlaması, F. Çayırağası (Ed.) Güncel Dijital Pazarlama Paradigmaları (163-181). Nobel Yayın

10. Efendioğlu, İ.H (2020). Tüketici Davranışında İlişkisel Pazarlamanın Yükselişi, D. Karaman (Ed.) Tüketici Davranışları-I Güncel Akademik Çalışmalar (s.144-167 ). Eğitim Yayınevi

11. Efendioğlu, İ.H (2020). Dijital Pazarlama. Y. Durmaz. (Ed.) Pazarlama İlkeleri (s. 249- 288). Seçkin Yayınevi

12. Efendioğlu, İ.H (2020).Tüketici Davranışlarını Etkileyen Kişisel Faktörler, Y. Durmaz (Ed.). Tüketici Davranışları (s. 157-171). Nobel Kitap

13. Efendioğlu, İH & Durmaz, Y (2020). Sosyal Medya, Reklam ve Marka Üçgeni, İstanbul: Hiperlink Yayınevi

bottom of page