top of page

BİLDİRİLER

1. Aslan, A.B. ve Efendioğlu, İ.H. (2019, Mart, 18-20). Gaziantep Üniversitesi’ne Uluslararası Anlaşmalarla Gelen Öğrencilere Genel Bir Bakış: Eğitimde Ülkeler Arası İşbirlikleri [Sözlü sunum]. Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi, Adana, Türkiye.

 

2. Efendioğlu, İ. H. (2019, Eylül, 04-06). Sosyal Medyadaki Gösteriş Tüketiminin Satın Alma Niyetine Etkisi [Sözlü sunum]. II.Business & Organization Research Conference. Izmir, Türkiye

3. Efendioglu, I. H., Mutlu, A. T., & Durmaz, Y. (2019, Eylül, 05-07). Cep Telefonu Satın Alma Kararında Markanın Etkisi: Y Kuşağı Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma [Sözlü sunum]. III. International Symposium on Economics, Finance and Econometrics, İskenderun, Türkiye.

4. Efendioglu, I.H. & Durmaz, Y.(2019, Ekim, 04-08). The Impact of Perceptions of Social Media Advertisements on Advertising Value and Brand Awareness: Research on Generation Y Instagram Users [Oral presentation]. 11. Internatıonal Statıstics Congress, Bodrum/Turkey.

5. Efendioğlu, İ.H. (2022, Nisan, 23-24). Metaverse’e yatırım yapılır mı? Bilgiyi benimseme modeli bakış açısı ile algılanan riskin satın alma niyetine etkisi [Sözlü sunum]. 9th International Management and Social Research Conference, İstanbul, Türkiye.

6. Efendioğlu, İ.H. (2022, May, 06-08). Why Do Consumers Prefer Websites Using Debt Card or Credit Card Storage Application in Online Shopping? The Effect of Values on Selection Behavior With the Theory of Consumption Value Perspective [Oral presentation]. Istanbul Gedik University International Modern Scientific Research Congress - III, Istanbul, Turkey.

7. Efendioğlu, İ.H. (2022, Mayıs, 09-11). Algılanan Değer ve E-Wom’un Akıllı Saat Satın Alma Niyetine Etkisi [Sözlü sunum]. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 8. Bilim Günleri Kongresi, İstanbul, Türkiye.

8. Efendioğlu, İ.H.(2022, May, 12-13). Yeşil Ekonomide Tüketici Yenilikçiliğinin, Fiyatın ve Çevresel Kaygının Türkiye'de Elektrikli Araç Satın Alma Niyetine Etkisi [Oral presentation]. GELISIM – UWE 6th International Conference on Economics and Finance, İstanbul, Turkey.

9. Efendioğlu, İ.H. (2022, Mayıs, 13-16). The Rise of the NFT Market: The Effect of Social Media Interaction and the Need For Uniqueness on NFT Purchase Intention [Oral presentation]. III. International Academic Studies Congress, Osmaniye, Turkey.

10. Efendioğlu, İ.H. (2022, Mayıs, 23-25). Kripto Paralara Yatırım Niyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi [Sözlü sunum].26.Pazarlama Kongresi. Kırşehir, Türkiye.

11. Efendioğlu, İ.H. (2022, July, 01-03). Web 3.0 Marketing [Oral presentation]. 8th International Communication in the New World Congress, Adıyaman, Turkey.

12. Efendioglu, I.H. (2022, Temmuz, 04-05). What is the Difference Between AR, VR, MR, and XR? Augmented Reality Marketing and Applications [Oral presentation]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı II, Çanakkale, Türkiye.

13. Efendioğlu, İ.H. (2022, Ekim, 20-23). Yapay Zekâ Pazarlaması [Sözlü sunum]. INCSOS VIII. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Tekirdağ, Türkiye.

14. Efendioglu, I.H. (2023, July, 28-30). The Change of Digital Marketing with Artificial Intelligence [Oral presentation]. 7th International Conference on Applied Research in Management, Economics and Accounting, Dublin, Ireland.

15. Efendioğlu, I.H. (2023, September, 07-09). The Power of Artificial Intelligence in Personalized Marketing [Oral presentation]. 22. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Türkiye.

 

16. Ozkan, B., Efendioglu, I.H., Baran, T., & Koc, F. (2023, September, 27-29). The Effects of Perceived Price, Quality, and Consumer Trust on Purchase Intention of Halal Products [Oral presentation]. 14th Global Islamic Marketing Conference, Tbilisi, Georgia.

17. Efendioğlu, İ.H. (2023, Ekim, 6-8). Pazarlama Bakış Açısıyla Toplu Pazarlık ile İlgili Yayınların Bibliyometrik İncelemesi [Sözlü sunum]. Anatolia International Social Sciences Scientific Research Congress, Ankara, Türkiye.

18. Efendioglu, İ.H. (2023, November, 9-11). Systematic Literature Review on Online Second-Hand Luxury Shopping: A Sustainable and Accessible Trend [Oral presentation]. EMIDWORLD 1st International Congress on Economics Public Finance Business & Social Sciences. Kütahya, Turkey.

19. Efendioglu, İ.H. (2023, November, 13-15). Digital Consumer Behavior: A Systematic Literature Review [Oral presentation]. VII. Congress of International Applied Social Sciences - C-iasoS 2023, Valletta, Malta

bottom of page