top of page

GELEN ATIFLARI GÖRMEK İÇİN YAYINLARA TIKLAYINIZ

Makalelelere Gelen Atıflar

1. Durmaz, Y., & Efendioglu, I. H. (2016). Travel from traditional marketing to digital marketing. Global journal of management and business research, 16(2), 34-40.

2. Durmaz, Y., & Efendioglu, İ. H. (2016). Brand management in retailing with customer and producer perspective. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 18(7).

3. Efendioğlu, İ. H. (2019). The impact of conspicuous consumption in social media on purchasing intentions. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(3), 2176-2190 (TR DİZİN) 

4. Efendioğlu, İ. H., Mutlu, A. T., ve Durmaz, Y. (2020). Cep telefonu satın alma kararında markanın etkisi: Y kuşağı tüketiciler üzerine bir araştırma. GÜ İslahiye İİBF Uluslararası E-Dergi, 4(4), 215-228.

5. Abdulmuhsin, A. A., Değirmenci, B., Efendi̇oğlu, İ. H., & Durmaz, Y. (2022). The perception of COVID-19 and avoidance behavior in Turkey: the role of income level, gender and education. International Journal of Emerging Markets, 17(10), 2558-2583. (SSCI)

6. Efendioglu, I.H.& Durmaz, Y. (2022). The Impact of perceptions of social media advertisements on advertising value, Brand awareness and brand associations: Research on generation Y Instagram users. Transnational Marketing Journal. 10 (2), pp. 251-275 (SCOPUS)

7. Efendioğlu, İ. H. (2022). Kripto paralara yatırım niyetini etkileyen bazı faktörlerin İincelenmesi. Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 8(2), 291-310.

8. Efendioğlu, İ. H. (2022). The Rise of the Non-Fungible Token (NFT) market in Turkey: The effect of social media interaction and the Need for Uniqueness on NFT purchase intention. Review of Marketing Science, 21(1), 1–16 (SCOPUS)

9. Efendioglu, I.H. (2023). The effect of information about Metaverse on the consumer's purchase intention. Journal of Global Business and Technology,19(1),63-77 (SCOPUS)

10. Baran, T., Efendioğlu, İ. H., Özkan, B., & Koç, F. (2023). Pazarlama araştırmalarında kullanılan Likert tipi ölçeklerdeki cevap alternatifi sayısının ölçek güvenilirliğine etkisi. İşletme, 4(2), 287-296.

11. Efendioğlu, İ.H., Akel, G., Değirmenci, B., Aydoğdu, D., Elmasoğlu, K., Bumin Doyduk, H.B., Şeker, A., & Bahçe, H. (2023). The Mediating Effect of Blockchain Technology on the Cryptocurrency Purchase Intention. Social Sciences Research Journal. 12(13). 1536-1559.

12. Efendioğlu, İ. H. (2023). Sistematik Bir Literatür Taraması ile Kişiselleştirilmiş Pazarlama. Toplum, Ekonomi ve Yönetim Dergisi, 4 (Özel), 28-48.

13. Akel, G. ve Efendioğlu, İ.H. (2023). Dijital Pazarlama Uzmanlarının Gözünden Etkili İçerik Stratejilerinin Belirlenmesi: Nitel Bir Araştırma. Uluslararası Akademik Birikim Dergisi. 6(4). 615-629

14. Efendioğlu, İ. H. (2023). The Evaluation of AI Integration in Innovative Digital Marketing Strategies . Journal of Management Marketing and Logistics , 10 (3) , 143-156

15. Efendioğlu, İ.H. (2023). Trends in Artificial Intelligence Marketing: A Bibliometric Analysis. International Journal of Economic and Administrative Academic Research, 3(2), 56-73

16. Efendioğlu, İ.H., Değirmenci, B., ve Çayırağası, F. (2023). Sosyal Medyadaki Influencerlar İle Takipçileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 537 - 553. (TR DİZİN)

17. Efendioğlu, İ.H. (2023). Yapay zekâ pazarlaması: İnternetten yapılan alışverişlerde yapay zekânın satın alma niyetine etkisi. Turkish Studies - Economics, Finance, Politics. 18 (1). 133-153. (TR DİZİN)

18. Efendioğlu, İ.H., Akel, G., Elmasoğlu, K., Aydoğdu, D., ve Koç, O.(2023). İnternet Alışverişlerinde Organik Gıda Satın Alma Niyetinin Planlı Davranış Teorisi Açısından İncelenmesi. Alanya Akademik Bakış, 7(3), 1241-1266. (TR DİZİN)

 

19. Efendioğlu, İ.H. (2024). Elektrikli Araç Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörler. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10(3). (TR DİZİN)

Kitaplara Gelen Atıflar

1. Efendioglu, İ.H. (2023). Consumer Behavioral Analytics in Metaverse and the Adoption of a Virtual World. Pantea Keikhosrokiani (Ed.). Metaverse Concepts and Marketing. (p. 224-252). IGI Global

2.  Efendioğlu, İ.H. (2022). Metaverse Nedir? Metaverse Dünyasında Pazarlama, Y. A. Ünvan, R. İnan (Ed.), Ekonomi, İdari ve Sosyal Bilimler Araştırmaları (s. 133-149). Livre De Lyon

3. Efendioglu, İ.H. (2022). Dijital İnsan Kaynakları Pazarlaması ile Arama Motoru Optimizasyonu Uzmanlığı. Ç. Demir, B. Göktaş (Ed. ), Dijital İnsan Kaynakları Pazarlaması (s. 415-433). Efe Akademi Yayınevi

4. Efendioğlu, İ.H. (2022).Metaverse Platformları, Metaverse Oyunları ve Metaverse'e Giriş Yapan İşletmeler. A.Güven ve M.S. Tam (Ed). Alternatif Dijital Evren Metaverse-I (3-34). Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınları

5. Efendioğlu, İ.H. (2022). Sosyal Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (Fear of Missing Out-FoMO). F.Şahin ve R. Bahar (Ed). Tüketici Davranışlarında Makro Trendler (425-446) Nobel Yayınevi

6. Efendioglu, I.H. (2022). AR, VR, MR ve XR Arasındaki Fark Nedir? Artırılmış Gerçeklik Pazarlaması ve Uygulamaları. S. İpek, C. Kılıç, S. S. Tan (Ed. ), Sosyal Bilimlerde Güncel Araştırmalar II (88-98). Ekin Yayınevi

7. Efendioğlu, İ.H. (2022). Yönetim Bilgi Sistemleri ve Türkiye: Pazarlamada Dijital Dönüşüm, B. Akkoyun (Ed). Stratejik İşletme Yönteminde Teknolojinin Endüstriyel Süreci (327-346) Eğitim Yayınevi

8. Efendioğlu, İ.H. (2022). Sohbet Pazarlaması, M. Yücenurşen (Ed). Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XIV (145-153). Eğitim Yayınevi

9. Efendioğlu, İ.H (2021). İçerik Pazarlaması, F. Çayırağası (Ed.) Güncel Dijital Pazarlama Paradigmaları (163-181). Nobel Yayın

10. Efendioğlu, İ.H (2020). Tüketici Davranışında İlişkisel Pazarlamanın Yükselişi, D. Karaman (Ed.) Tüketici Davranışları-I Güncel Akademik Çalışmalar (s.144-167 ). Eğitim Yayınevi

11. Efendioğlu, İ.H (2020). Dijital Pazarlama. Y. Durmaz. (Ed.) Pazarlama İlkeleri (s. 249- 288). Seçkin Yayınevi

12. Efendioğlu, İ.H (2020).Tüketici Davranışlarını Etkileyen Kişisel Faktörler, Y. Durmaz (Ed.). Tüketici Davranışları (s. 157-171). Nobel Kitap

13. Efendioğlu, İH & Durmaz, Y (2020). Sosyal Medya, Reklam ve Marka Üçgeni, İstanbul: Hiperlink Yayınevi

bottom of page